TOMASZ MATUSZAK

"WYSTAWA KTÓREJ NIE BYŁO"
11 - 23 grudnia 2003 roku


Implozja

Tomek Matuszak zazwyczaj bardzo mocno odpowiada na nową sytuację zewnętrzną, przestrzeń i okoliczności miejsca do którego jest zaproszony. Wiązało się to z intensywnym kontekstem dzielnicy arabskiej w mieście Haifa w Izraelu lub zupełnie odwrotnie - z wypoczynkową sytuacją podczas pleneru Art Omi w Stanach Zjednoczonych.
Otwartość i odpowiadanie na gęstość sytuacji w pierwszym przypadku, zrealizowało się w podjęciu zadania w skali architektury. Stworzona przestrzeń dla neutralnej i ponadczasowej symboliki gestów ludzkich dłoni widocznych w oknach budynku, czytelna była z odległej perspektywy. Najważniejszy był aspekt komunikacji poza językiem, wyznaniem i cieniem konfliktu. Dla kontrastu, proponowana przez amerykańskich organizatorów rekreacyjność spotkania, została spointowana przez artystę żywym obrazem w krajobrazie. To bowiem zakończyło się miłym odegraniem tematu pt. śniadanie na trawie, a właściwie na tratwie pływającej nad ranem z artystą, kobietą nagą i drugą ubraną.
Teraz jesteśmy w zamkniętej przestrzeni galerii Kont. Artysta musiał tu być przed nami i efektem tego pierwszego zetknięcia z miejscem są fotografie napotkanych ścian z ich detalem, ale i pewną sugestią.
Powstał zapis tamtego momentu, na pewno chwili pierwszej ciekawości i zapowiedzi miejsca nowej artystycznej ekspozycji, ale też niepewności i pytania o stopień przystawalności własnej kreacji do napotkanej sytuacji. I zamiast odpowiedzieć wobec - nowej przestrzeni, artysta "powycinał" jej fragmenty by je powiesić w tym samym otoczeniu skąd pochodzą. Być może, pomimo zamierzonej tautologii - fotografii ściany na ścianie realnej, coś nowego się zjawiło się - pomiędzy tamtym pierwszym momentem a ostatnim, obecnym teraz. Element osobistej projekcji czy obaw, jakiś zapis odcinka czasu. Konceptualizowanie przestrzeni jednak nie oparło się pewnym stałym elementom repertuaru historii sztuki, pojawił się zarówno wizerunek ludzkiej sylwetki, także martwa natura w postaci kwiatów ewoluujących w napis a nawet zarys sakralnego malarstwa. Pewne detale istniejące na pewno realnie we wnętrzu galerii, zostały poddane multiplikacji, wywołując wizualny układ elementów tym razem typowy dla minimal art.
Z tego pierwszego - dojścia do ściany - powstała konstelacja iluzji, sugestii i różnych odwołań. Sfera domysłów jest przestrzenią mentalną przekazaną już teraz oglądającym w ich własnym czasie i procesie odbioru. Zdarzyć się może, że oscylowanie artysty wokół potencjalnego - nic, staje się miejscem cyrkulacji projekcji dla innych. Maria Morzuch


Tomasz Matuszak, fotografia z serii cuda, Galeria Kont, 2003


Tomasz Matuszak, fotografia z serii multiplikacje, Galeria Kont, 2003


Tomasz Matuszak, fotografia z serii przejcia, Galeria Kont, 2003

Wykształcenie i stypendia:

1993 - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Dyplom z Malarstwa i Grafiki (litografia), w pracowniach prof. R. Hungera i prof. J. Grabowskiego.
1996 - Stypendium pobytowe w fundacji ART-OMI, w Stanie Nowy Jork, USA.
1998 - Stypendium w niemieckiej organizacji artystycznej Schloss Solitude, Stuttgart.
1998-99 - Amerykańskie stypendium dla artystów wizualnych Artslink, Nowy Jork.

Wystawy:

2003 - 'Markers II', Venice Biennale, Italy;
- 'En Route', Feuentetodos, Spain;
- 'En Route' , Baitz, Germany;
2002 - 'Force', Gale Gates Gallery, New York, USA;
- 'Fugelhouses', Schwedt, Germany;
2001 - 'Matrimony', Beit Hagefen, The Arab-Jewish Center, Haifa, Israel;
- 'Cambio Constante II', Saragosa, Spain;
- 'Markers', street show of banners for Venice Biennale, Venice, Italy;
- 'Łódź', Prowincjonalna Gallery, Słubice, Poland;
- 'Group Show of AM', Villa Gallery, Tel-Aviv, Israel;
2000 - 'Mandala of Time and Space', Manhattan Gallery, Łódź, Poland;
- 'Cambio Constante', Al Franca, Zaragoza, Spain;
- 'Begone Ground', Utrecht, Holland;
- 'Live Gallery', R Gallery, Poznań, Poland;
- 'Forum Art Places', Gdańsk, Poland;
1999 - 'Light', Arsenal Gallery, Białystok, Poland;
1998 - 'The Bridge', Moulbern, Australia;
- 'Closed Spaces', Prowincjonalna Gallery, Słubice, Poland;
- 'Oikos', Museum Okręgowe, Bydgoszcz, Poland;
1997 - 'Off the peg... Off the wall', Rack Gallery, London;
- 'Żywa Galeria', Tower Building Gallery, Łódź, Poland;
- 'The inner side of the outer space', Wschodnia Gallery, Łódź, Poland;
- 'Żywa Galeria', National Gallery Zachęta, Warsaw, Poland;
- 'Pneumachine', Kronika Gallery, Bytom, Poland;
- 'Golden Seed', Mount Abu, Rajastan, India;
- 'Another Language', Museum of Modern Art, Haifa, Israel;
1996 - 'Forgotten Present', Vilnius, Lithuania;
- 'Still life - Moving pictures', Arsenał Gallery, Białystok, Poland;
- 'Marcowe Gody', Artist's Museum, Łódź, Poland;
- 'Lav - Dav', Sara Gallery, Lublin, Poland;
1995 - 'Łódź w Poznaniu', International Art Centre, Poznań, Poland;
- 'Marcowe Gody', Grohman Palace, Łódź, Poland;
- 'Co-existence', Construction in Process, Negev Desert, Israel;
- 'Unter einem Dach', Podewil, Berlin, Germany;
- 'Footprint', Tacheles Gallery, Berlin, Germany;
- 'Time, Place, Temperature', Wschodnia Gallery, Łódź, Poland;
- 'Atmosphere', Polish Institute, Berlin, Germany;
1994 - 'Marcowe Gody', Artist's Museum, Łódź, Poland;
- 'Site-ations', Cardiff, Wales;
- 'Transparent Messenger', Plasy Czech Republic;
- 'Atmosphere', BWA Gallery, Poznań, Poland;
1993 - 'Confluences', Namur, Belgium;
- 'Paintings and objects', 86 Gallery, Łódź, Poland.


Tomasz Matuszak, dokumentacja wystawy, fotografia z serii
"Obsesyjne multiplikacje", Galeria Kont, 2003, foto Z.SobczukTomasz Matuszak, dokumentacja wystawy, fotografia z serii
"Przejścia", Galeria Kont, 2003, foto Z.Sobczuk
Tomasz Matuszak, dokumentacja wystawy, fotografia z serii
"Zwierciadła", Galeria Kont, 2003, foto Z.Sobczuk
Tomasz Matuszak, dokumentacja wystawy, fotografia z serii
"Tautologizmy", Galeria Kont, 2003, foto Z.SobczukTomasz Matuszak, dokumentacja wystawy,
Galeria Kont, 2003, foto Z.SobczukTomasz Matuszak, dokumentacja wystawy,
Galeria Kont, 2003, foto Z.Sobczuk