VIDEOKONT jest projektem poświęconym popularyzacji i promocji sztuki nowych mediów, realizowany w formie festiwalu lub prezentacji od 1992 roku. W czasach kiedy powstała jego koncepcja większość działań artystycznych opartych na nowej technologii określana była jako video-art, stąd w nazwie znalazło się owe "video", które dzisiaj oczywiście nie wyczerpuje rozległości poszukiwań współczesnych artystów. Nazwa "videokont" została ale kolejne edycje w 1997, 2001, 2003 roku zawsze poświęcone były aktualnym przejawom aktywności artystycznej w obrębie sztuki nowych mediów oraz posiadały różne formuły prezentacji. Obecny Videokont składa się z czterech spotkań odbywających się w listopadzie i grudniu 2005 roku oraz styczniu 2006 roku. W ramach każdej odsłony prezentowana będzie wystawa oraz pokaz filmów. Mieszana koncepcja wynika bezpośrednio z działalności Galerii KONT, która zwrócona w stronę sztuki aktualnej, promuje głównie młodych artystów oraz realizuje program edukacyjny zapraszając kuratorów wystaw i festiwali, krytyków, przygotowując własne pokazy dokumentacji sztuki. Do udziału w piątym Videokoncie zostali zaproszeni: Dominik Jagodziński, Małgorzata Jankowska, Piotr Krajewski, Łukasz Ogórek, Laura Pawela, Mateusz Pęk, Józef Robakowski, Łukasz Ronduda.

P.S.
W trakcie trwania Videokontu 2005/2006 doszło do ożywionej wymiany informacji pomiędzy Galerią KONT a środowiskiem artystycznym Lublina co przyczyniło się do powstania suplementu - piątej odsłony projektu, którą tworzą: wystawa Anny Chmielnik oraz pokaz animacji Joanny Polak wraz z prezentacją prac studentów pracowni multimedialnej Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS w Lublinie prowadzonej przez dr Marka Letkiewicza, mgr Joannę Polak i Michała Mikulskiego.

SPOTKANIE PIERWSZE - 29 listopada 2005

SPOTKANIE DRUGIE - 6 grudnia 2005


SPOTKANIE TRZECIE - 9 stycznia 2006

SPOTKANIE CZWARTE - 16 stycznia 2006


SPOTKANIE PIĄTE - SUPLEMENT - 20 kwietnia 2006